Franchisee Links

Training Schedule

jazzercie2015

Har du noen spørsmål relatert til New Franchisee Training, ta kontakt med din District Manager. Vennligst les nøye gjennom informasjonen du finner på siden som beskriver søknadsprosessen. Krav om godkjenning fra din District Manager, samt opprettholding av opplysningsplikt ift. gjeldende punkter i "Uniform Franchise Offering Circular” må være møtt før en kan delta på New Franchisee Training.

Virtuell audition vil ta plass på datoen nedenfor, og videre opplæring/training vil bli satt opp lørdag samme uken. Sett av datoen!

 

Dato for kurs Søknadsfrist Kontaktinformasjon
     


Norway

   

Virtual Training

14 OCT 2020
18 NOV 2020

 

26 AUG 2020
30 SEP 2020

Sarah Sydney-Sheppard
+44(0)7778.78.41.42   |   Email