Teach

Franchisee Costs & Info

jazzercie2015
Så hva vil det koste meg?

Det kommer helt an på deg. Hvis du kun vil undervise kan du regne med oppstartskostnader på rundt kr 15,000. Hvis du ønsker å drive selv kan kostnader være høye ved oppstart og så variere etter faste månedesutgifter som leie o.s.v.

Alle instruktører er Franchisetakere. Hva du velger å gjøre er opp til deg. Hvis du ønsker å eie og drive et lokale kan du det. Foretrekker du å kun undervise er det også helt ok.

Her er et greit oppsett.

Vikarinstruktører:

Kostnader for vikarinstruktører:

Initial Franchisee Fee
US$1,250
Annual Associate Fee
US$120
Ansvarsforsikring

ca kr. 300,- årlig

Mikrofon og MP3 Spiller

Kostnader varierer..

Musikk

Nedlasting for instruktører utenfor USA
Kostnad på ca. $250 årlig. Kostnader varierer etter antall nedlastinger/sanger.

 
 

Klasseeier:

Kostnader for Klasseeiere:

Initial Franchise Fee
US$1,250
Music Royalty

Fra kr. 1000,- årlig. Pris regnes ofte ut etter treningsareal.

Ansvarsforsikring

ca kr. 300,- årlig.

Monthly Continuing Franchise Fee (CFF)

20% av bruttoinntekt eller US$250 minimum pr. måned . Ingen minimumskrav.

Musikk

Nedlasting for instruktører utenfor USA
Kostnad på ca. $250 årlig. Kostnader varierer etter antall nedlastinger/sanger.

Kostnader:

Disse kostnadene varierer.

Leie av lokale
Lydanlegg
Mikrofon og MP3 spiller
Scene
Annet utstyr til lokalet
Markedsføring, brosjyrer o.s.v.
Annet kontorrekvisita
PC, Telefon, Internett, etc.

 

Er du klar til å gjøre en positiv endring i ditt liv og andres?

Apply Now